Dedeman Holding | Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Dedeman Holding

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Dedeman Grubu, topluma olan borcunun en azından küçük bir kısmını ödeyebilmek için, Türkiye'nin birçok bölgesine eğitim ve sağlık konularında yatırımlar gerçekleştirmiştir.

Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini tüm ülke geneline yaymaya özen gösteren Dedeman Grubu, sosyal alandaki faaliyetlerini de bu ilke ışığında yapılandırarak birçok okul, yurt, hastane ve lojmanın yapımına öncülük etmiştir.

Dedeman Grubu, topluma olan borcunun en azından küçük bir kısmını ödeyebilmek için, Türkiye'nin birçok bölgesine eğitim ve sağlık konularında yatırımlar gerçekleştirmiştir.

Grup ayrıca birçok sosyal amaçlı dernek ve vakfın kuruculuğunu yapmış, çeşitli hayır kurumlarına katkıda bulunmuştur.

Çok şey borçlu olduğu bu topluma sosyal alanda yaptığı katkıların insanımızın hayat standartlarında meydana getireceği en küçük bir gelişme bile, Dedeman Grubu için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır.