Dedeman Holding | Kariyer

Dedeman Holding

KARİYER

Açıklık, ekip çalışması, girişimcilik üretkenlik ve yaratıcılık...

Açıklık, ekip çalışması, girişimcilik üretkenlik ve yaratıcılığı destekleyerek, Dedeman Şirketlerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerde, "çalışmak için en çok tercih edilen şirketler" arasındaki yerini sürekli kılarak Grubumuzu hedeflerine taşıyacak nitelikli insangücü ihtiyacını karşılamak.

İnsan Kaynakları Hedeflerimiz

Grup hedeflerine ulaşmada çalışanlarımızın kurum kültürü çerçevesinde ortak bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak,

İnsan kaynakları fonksiyonlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde iç ve dış müşteri mutluluğunu ön planda tutmak,

Büyüme ve gelişme hedeflerimizin gerektirdiği nitelikli eleman ihtiyacını giderebilmek,

İnsan kalitesini arttırarak organizasyonel kapasiteyi geliştirip, güçlendirmek,


İş amaçlarına ulaşmada kişisel çabaları Grup bazında koordine etmek,

Çalışanlara, organizasyonel değişikliklere uyum sağlayabilmeleri, işteki performanslarını arttırmaları ve kariyer planlama çalışmalarına paralel olarak ileride alacakları sorumlulukları karşılayacak yeterlilik düzeylerine ulaşmaları için eğitim olanakları sunmak,


Şirketin gelecek hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanı ileride üstleneceği veya üstlenebileceği pozisyonlar için, bu pozisyonların gerektirdiği yeterliliklerle donatarak organizasyon içinde yatay/dikey hareket olanakları yaratmak.

İNSAN KAYNAKLARI

Dedeman Holding ve bağlı şirketlere iş başvurusunda bulunmak için 'Genel Başvuru' yapabilirsiniz. Öz geçmişinizin bize ulaşması ile birlikte başvurunuz ön değerlendirmeye alınır. Başvurduğunuz pozisyonda aranan özellikler ile niteliklerinizin örtüşmesi durumunda sizinle temasa geçilir.

Dosya